Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân thai lạc chỗ (tlc) điều trị bằng methotrexate (mtx) tại Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình Tải xuống Tải xuống PDF