Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu bào chế viên nén phân tán nhanh chứa vị hạt che vị azithromycin Tải xuống Tải xuống PDF