Kết quả khảo sát hoạt động dạy và học module 2 tại trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021
PDF Download: 2 View: 1

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hoạt động dạy và học Module 2 - Vi sinh. Kí sinh trùng tại trường Đại học Y Dược Thái Binh năm học 2020-2021.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tién hành theo phương pháp mô tá cắt ngang trên đối tượng giảng viên và sinh viên đã học và thi kết thúc học phần Module 2 năm học 2020-2021.Các chi số nghiên cứu: Kết quả dạy và học của giảng viên và sinh viên; kết quả thi và phân tích ngân hàng câu hỏi; các ý kiến đóng góp của sinh viên.

Kết quả nghiên cứu: Trên 90% sinh viên xác nhận giảng viên cung cấp. giới thiệu đầy đủ bài giảng và câu hỏi. Trên 90% sinh viên cho rằng giảng viên có liên kết với các môn cơ sở khác trong hoạt động giảng dạy, cổ đề cập ứng dụng trên lâm sàng. 100% Giàng viên nhất trí vởi việc cung cếp. giới thiệu đầy đủ giáo trinh, tài liệu; sinh viên còn rất hạn chế trong việc tìm đọc thêm tài liệu. 100% giảng viên luôn gợi ý, động viên sinh viên đóng góp. xây dựng bài học và giải đáp thắc mắc của sinh viên vè nội dung bài học. 100% giảng viên cho răng họ cổ liên kết với các môn cơ sở khác trong hoạt động giảng dạy. 100% giảng viên xác nhận được tập huấn đầy đủ cách soạn bài giáng, cách giáng dạy tích cực. Đề thi đã phân loại được đối tượng người học.Các đề thi cổ két quả phổ điẻm trài đều từ không đạt yêu cầu đén điểm khá giỏi. Độ khó và độ phân cách cơ bản các đề thi đáp ứng được.

https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.81

WHO (2005), Chapter 3: Not Every Pregnancy is Welcome, http://www.who.int/whr/2005/chapter3/en/index3.html.

Family Planning Counselling and Services Center for Population (2018), Data on Reproductive Health and Family Planning, http://www.gopfp.gov.vn/20267.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình (2020), Tỷ lệ nạo/phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn, 2007-2017, truy cập ngày 01/11-2020, tại trang web http://gopfp.gov.vn/trang-tin-chi-tiet-so-lieu/-/chi-tiet/ty-le-nao-pha-thai-va-hut-%C4%91ieu-hoa-kinh-nguyet-chia-theo-thanh-thi-nong-thon-2007-2017-9603-5.html.

Nguyễn Đức Vinh và Nguyễn Tuấn Hưng (2012), "Một số nhận xét kết quả hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai, giảm phá thai, phá thai an toàn năm 2011", Tạp chí Y học thực hành. 829(7), tr. 36-38.

The Lancet (2018), "Abortion: access and safety worldwide", The Lancet. 391(10126), 1121.

P. S. Wang et al. (2007), "Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys", Lancet. 370(9590), 841-50.

Sở Y tế Hà Nội (2017), 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, truy cập ngày 04/11-2020, tại trang web https://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/tin-tuc-chung/30-dan-so-viet-nam-co-roi-loan-tam-than-1590.html.

Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2020), "Lo âu ở phụ nữ đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019", Tạp chí Nghiên cứu y học. 129(5), tr. 286-294.

T. D. Tran, T. Tran and J. Fisher (2013), "Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women", BMC Psychiatry. 13, 24.

Z. Bradshaw and P. Slade (2003), "The effects of induced abortion on emotional experiences and relationships: a critical review of the literature", Clin Psychol Rev. 23(7), 929-58.

Nguyen Thi Ngoc Anh, Tran Tho Nhi, Nguyen Thi Thuy Hanh (2019), "Depression among women to abortion in Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2018", Journal of Clinical Medicine. 5, 80-88.

D. Sit et al. (2007), "Psychiatric outcomes following medical and surgical abortion", Hum Reprod. 22(3), 878-84.

N. P. Mota, M. Burnett and J. Sareen (2010), "Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behaviour in a nationally representative sample", Can J Psychiatry. 55(4), 239-47..

V. M. Rue et al. (2004), "Induced abortion and traumatic stress: a preliminary comparison of American and Russian women", Med Sci Monit. 10(10), Sr5-16.

Nguyễn Thị Minh Đức (2014), Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con phá thai đến 12 tuần tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Đại Học Y Hà Nội.

Toàn văn
PDF Download: 2 View: 1
Ngôn ngữ
Số tạp chí T. 1 S. 01 (2021)
Phân mục Nghiên cứu
DOI 10.2345/tbjmp.01.2021.81
Từ khóa Khảo sát, Hoạt động dạy và học, Module 2 - Vi sinh, ký sinh trùng Survey, Teaching and learning activities, Module 2 - Microbiology, Parasitology

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeri Phái sinh 4.0 .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Y Dược Thái Bình

Trần , T. K., & Đỗ , T. T. (2022). Kết quả khảo sát hoạt động dạy và học module 2 tại trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm học 2020-2021. Tạp Chí Y Dược học Vinh, 1(01), 60–63. https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.81
Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN