Thực trạng rối loạn giấc ngủ của người trưởng thành có uống rượu bia tại 2 phường, Thành Phố Thái Bình năm 2020
PDF Download: 3 View: 9

Tóm tắt

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cầt ngang được tién hành với mục tiêu đánh giá thực trạng rối loạn giác ngủ của 482 người trưởng thành có uống rượu bia tại 2 phường, thành phố Thái Binh năm 2020. Nguy cơ sức khỏe cùa người uống rượu bia được đánh giá theo bộ công cụ sàng lọc AUDIT, tình trạng mất ngủ được đánh giá theo thang đo PSQI.

Kết quả: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu được phân loại mức nguy cơ lệ thuộc/nghiện rượu bia, nguy cơ rát cao, nguy cơ cao và nguy cơ tháp tương ứng 0,6%; 3,1%, 60,2% và 36,1%. Tỷ lộ giở ngủ đêm cũa người trưởng thành uống rượu bia dưới 6 giờ chiếm 23.9%. vấn đề gây mất ngủ của người trưởng thành uống rượu bia chủ yếu là không ngủ được trong vòng 30 phút; phải tỉnh dậy lúc nửa đêm hoậc dậy quá sớm; phải dậy để đẻ tăm và ho hoặc ngáy to vởi tỷ lệ từ 45,2% đến 67,6%. Có mối liên quan giữa PSQI và tuổi (PSQI= 0,052 * tuổi + 1.67). giữa PSQI và AUDIT (PSQI = 0,115 • AUDIT ị 3,428).

Kết luận: Tỷ lệ người trưởng thành uống rượu bia có nguy cơ sức khỏe là 63,9%; gập các vấn đề vè giác ngủ. PSQI tăng tỷ lệ thuận khi tuổi tăng và AUDIT tầng.

https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.79

WHO (2005), Chapter 3: Not Every Pregnancy is Welcome, http://www.who.int/whr/2005/chapter3/en/index3.html.

Family Planning Counselling and Services Center for Population (2018), Data on Reproductive Health and Family Planning, http://www.gopfp.gov.vn/20267.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình (2020), Tỷ lệ nạo/phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn, 2007-2017, truy cập ngày 01/11-2020, tại trang web http://gopfp.gov.vn/trang-tin-chi-tiet-so-lieu/-/chi-tiet/ty-le-nao-pha-thai-va-hut-%C4%91ieu-hoa-kinh-nguyet-chia-theo-thanh-thi-nong-thon-2007-2017-9603-5.html.

Nguyễn Đức Vinh và Nguyễn Tuấn Hưng (2012), "Một số nhận xét kết quả hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai, giảm phá thai, phá thai an toàn năm 2011", Tạp chí Y học thực hành. 829(7), tr. 36-38.

The Lancet (2018), "Abortion: access and safety worldwide", The Lancet. 391(10126), 1121.

P. S. Wang et al. (2007), "Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys", Lancet. 370(9590), 841-50.

Sở Y tế Hà Nội (2017), 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, truy cập ngày 04/11-2020, tại trang web https://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/tin-tuc-chung/30-dan-so-viet-nam-co-roi-loan-tam-than-1590.html.

Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2020), "Lo âu ở phụ nữ đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019", Tạp chí Nghiên cứu y học. 129(5), tr. 286-294.

T. D. Tran, T. Tran and J. Fisher (2013), "Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women", BMC Psychiatry. 13, 24.

Z. Bradshaw and P. Slade (2003), "The effects of induced abortion on emotional experiences and relationships: a critical review of the literature", Clin Psychol Rev. 23(7), 929-58.

Nguyen Thi Ngoc Anh, Tran Tho Nhi, Nguyen Thi Thuy Hanh (2019), "Depression among women to abortion in Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2018", Journal of Clinical Medicine. 5, 80-88.

D. Sit et al. (2007), "Psychiatric outcomes following medical and surgical abortion", Hum Reprod. 22(3), 878-84.

N. P. Mota, M. Burnett and J. Sareen (2010), "Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behaviour in a nationally representative sample", Can J Psychiatry. 55(4), 239-47..

V. M. Rue et al. (2004), "Induced abortion and traumatic stress: a preliminary comparison of American and Russian women", Med Sci Monit. 10(10), Sr5-16.

Nguyễn Thị Minh Đức (2014), Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con phá thai đến 12 tuần tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Đại Học Y Hà Nội.

Toàn văn
PDF Download: 3 View: 9
Ngôn ngữ
Số tạp chí T. 1 S. 01 (2021)
Phân mục Nghiên cứu
DOI 10.2345/tbjmp.01.2021.79
Từ khóa Rối loạn giấc ngủ, uống rượu bia Sleep disorders, Drink alcohol

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeri Phái sinh 4.0 .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Y Dược Thái Bình

Đặng , T. D. ., Vũ , P. T., & Nguyễn , T. H. (2022). Thực trạng rối loạn giấc ngủ của người trưởng thành có uống rượu bia tại 2 phường, Thành Phố Thái Bình năm 2020. Tạp Chí Y Dược học Vinh, 1(01), 55–57. https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.79
Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN