Kết quả điều trị thủng ở loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020-2021
PDF Download: 2 View: 7

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quà sớm trong điều trị thủng ổ loét dạ dày - tá ừàng bằng phẫu thuật nội soi tại tại Bệnh viện Đa khoa tinh Thái Bình.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tà cắt ngang trên 127 bệnh nhân được chấn đoán là thủng ổ loét dạ dày tá tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 01/07/2020 đén 31/03/2021.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ biến chứng phẩu thuật 0.8%. Thời gian phẫu thuật trung bình là 56,44 ± 16,76 phút (30-125 phút), thời gian xuất hiện trung tiện sau mổ trung bình là 2,7 ±1,2 ngày (2-5 ngày), thời gian rút dẳn lưu trung bình 4.06 ± 1,7 ngày (2-14 ngày), thời gian nàm viện trung binh là 7 ± 3,12 ngày (2-35 ngày). Kết quà điều trị: tốt chiếm 66,1%, trung bình là 33,1 %, và xấu chiếm 0,8%.

https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.69

WHO (2005), Chapter 3: Not Every Pregnancy is Welcome, http://www.who.int/whr/2005/chapter3/en/index3.html.

Family Planning Counselling and Services Center for Population (2018), Data on Reproductive Health and Family Planning, http://www.gopfp.gov.vn/20267.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình (2020), Tỷ lệ nạo/phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn, 2007-2017, truy cập ngày 01/11-2020, tại trang web http://gopfp.gov.vn/trang-tin-chi-tiet-so-lieu/-/chi-tiet/ty-le-nao-pha-thai-va-hut-%C4%91ieu-hoa-kinh-nguyet-chia-theo-thanh-thi-nong-thon-2007-2017-9603-5.html.

Nguyễn Đức Vinh và Nguyễn Tuấn Hưng (2012), "Một số nhận xét kết quả hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai, giảm phá thai, phá thai an toàn năm 2011", Tạp chí Y học thực hành. 829(7), tr. 36-38.

The Lancet (2018), "Abortion: access and safety worldwide", The Lancet. 391(10126), 1121.

P. S. Wang et al. (2007), "Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys", Lancet. 370(9590), 841-50.

Sở Y tế Hà Nội (2017), 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, truy cập ngày 04/11-2020, tại trang web https://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/tin-tuc-chung/30-dan-so-viet-nam-co-roi-loan-tam-than-1590.html.

Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2020), "Lo âu ở phụ nữ đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019", Tạp chí Nghiên cứu y học. 129(5), tr. 286-294.

T. D. Tran, T. Tran and J. Fisher (2013), "Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women", BMC Psychiatry. 13, 24.

Z. Bradshaw and P. Slade (2003), "The effects of induced abortion on emotional experiences and relationships: a critical review of the literature", Clin Psychol Rev. 23(7), 929-58.

Nguyen Thi Ngoc Anh, Tran Tho Nhi, Nguyen Thi Thuy Hanh (2019), "Depression among women to abortion in Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2018", Journal of Clinical Medicine. 5, 80-88.

D. Sit et al. (2007), "Psychiatric outcomes following medical and surgical abortion", Hum Reprod. 22(3), 878-84.

N. P. Mota, M. Burnett and J. Sareen (2010), "Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behaviour in a nationally representative sample", Can J Psychiatry. 55(4), 239-47..

V. M. Rue et al. (2004), "Induced abortion and traumatic stress: a preliminary comparison of American and Russian women", Med Sci Monit. 10(10), Sr5-16.

Nguyễn Thị Minh Đức (2014), Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con phá thai đến 12 tuần tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Đại Học Y Hà Nội.

Toàn văn
PDF Download: 2 View: 7
Ngôn ngữ
Số tạp chí T. 1 S. 01 (2021)
Phân mục Nghiên cứu
DOI 10.2345/tbjmp.01.2021.69
Từ khóa thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, phẩu thuật nội soi Gastrointestinal perforation, laparoscopic surgery

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeri Phái sinh 4.0 .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Y Dược Thái Bình

Phạm , T. Đạt, Hoàng, . M. N. ., & Phạm , X. B. . (2022). Kết quả điều trị thủng ở loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020-2021. Tạp Chí Y Dược học Vinh, 1(01), 30–32. https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.69
Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN