Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh Viện Đại Học Y Thái Bình
PDF Download: 2 View: 7

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá két quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thẻ biệt hóa tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cát ngang. Kết quả: Với 38 bênh nhân được phảu thuật, lứa tuổi hay gặp trong nghiên cứu là từ 21-60 tuổi (81,6%) vơi đinh cao là 51-60 tuổi (36 8%). Tỷ lệ nữ/nam là 5,3/1. Chủ yếu gặp ờ giai đoạn I với tỷ lệ là 57,9%, giai đoạn II là 10,5% và có 31.6% trường hợp ở giai đoạn III.

Kết luận: Thời gian năm viện sau phẫu thuật trong nghiên cứu có 57,9% nẳm viện sau phẫu thuật dưới 6 ngày (chủ yếu là bệnh nhân cắt thùy và eo giáp), có 42,1% là từ 6-10 ngày. Các bién chứng chủ yéu trong ngày đàu là buồn nôn và nôn 52,6%. khàn tiếng tạm thời 39,5%, cơn Tetany là 13,2%, trong 72h sau phẫu thuật lã khàn tiếng 23,7% và cơn Tetany 13,2%, trong tuần đầu là khàn tiếng 21,1% và cơn Tetany chiếm 7,9%. Đa số bệnh nhân đèu có két quả đièu trị tốt sau phẫu thuật, sau 01 tháng còn gặp 3 trưởng hợp khàn tiếng

https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.67

WHO (2005), Chapter 3: Not Every Pregnancy is Welcome, http://www.who.int/whr/2005/chapter3/en/index3.html.

Family Planning Counselling and Services Center for Population (2018), Data on Reproductive Health and Family Planning, http://www.gopfp.gov.vn/20267.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình (2020), Tỷ lệ nạo/phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn, 2007-2017, truy cập ngày 01/11-2020, tại trang web http://gopfp.gov.vn/trang-tin-chi-tiet-so-lieu/-/chi-tiet/ty-le-nao-pha-thai-va-hut-%C4%91ieu-hoa-kinh-nguyet-chia-theo-thanh-thi-nong-thon-2007-2017-9603-5.html.

Nguyễn Đức Vinh và Nguyễn Tuấn Hưng (2012), "Một số nhận xét kết quả hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai, giảm phá thai, phá thai an toàn năm 2011", Tạp chí Y học thực hành. 829(7), tr. 36-38.

The Lancet (2018), "Abortion: access and safety worldwide", The Lancet. 391(10126), 1121.

P. S. Wang et al. (2007), "Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys", Lancet. 370(9590), 841-50.

Sở Y tế Hà Nội (2017), 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, truy cập ngày 04/11-2020, tại trang web https://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/tin-tuc-chung/30-dan-so-viet-nam-co-roi-loan-tam-than-1590.html.

Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2020), "Lo âu ở phụ nữ đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019", Tạp chí Nghiên cứu y học. 129(5), tr. 286-294.

T. D. Tran, T. Tran and J. Fisher (2013), "Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women", BMC Psychiatry. 13, 24.

Z. Bradshaw and P. Slade (2003), "The effects of induced abortion on emotional experiences and relationships: a critical review of the literature", Clin Psychol Rev. 23(7), 929-58.

Nguyen Thi Ngoc Anh, Tran Tho Nhi, Nguyen Thi Thuy Hanh (2019), "Depression among women to abortion in Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2018", Journal of Clinical Medicine. 5, 80-88.

D. Sit et al. (2007), "Psychiatric outcomes following medical and surgical abortion", Hum Reprod. 22(3), 878-84.

N. P. Mota, M. Burnett and J. Sareen (2010), "Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behaviour in a nationally representative sample", Can J Psychiatry. 55(4), 239-47..

V. M. Rue et al. (2004), "Induced abortion and traumatic stress: a preliminary comparison of American and Russian women", Med Sci Monit. 10(10), Sr5-16.

Nguyễn Thị Minh Đức (2014), Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con phá thai đến 12 tuần tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Đại Học Y Hà Nội.

Toàn văn
PDF Download: 2 View: 7
Ngôn ngữ
Số tạp chí T. 1 S. 01 (2021)
Phân mục Nghiên cứu
DOI 10.2345/tbjmp.01.2021.67
Từ khóa Ung thư tuyến giáp, Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Thyroid Cancer, Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC)

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeri Phái sinh 4.0 .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Y Dược Thái Bình

Nguyễn, . Đình T., Phan , V. C., & Phạm , T. Đạt. (2022). Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh Viện Đại Học Y Thái Bình. Tạp Chí Y Dược học Vinh, 1(01), 24–26. https://doi.org/10.2345/tbjmp.01.2021.67
Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN