Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tỷ lệ nhiễm helicobacter pylori ở bệnh nhân được nội soi thực quản dạ dày tá tràng tại Bệnh Viện Đại Học Y Thái Bình Tải xuống Tải xuống PDF